Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Maar soms ontstaan er misverstanden of maken wij een fout.

Wij stellen het op prijs als wij de gelegenheid krijgen de oorzaak van uw klacht met u zelf te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de doktersassistente, de praktijkondersteuner of de waarnemer gaat. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

U kunt desgewenst gebruik maken van het klachtenformulier om uw klacht aan ons te melden, dit formulier is verkrijgbaar aan de balie.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 0229190.